Kiedy należy zwrócić się do Sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów do Sądu wystąpić można w sytuacji gdy nie ma możliwości utrzymywania stałych, regularnych spotkań z małoletnim, z powodu braku porozumienia z osobą pod opieką, której dziecko przebywa lub ze względu na całkowite uniemożliwianie kontaktów z małoletnim. W takiej sytuacji Sąd, kierując się dobrem dziecka wyda postanowienie regulujące zasady spotkań z małoletnim tym samym zobowiązując rodzica (opiekuna), u którego dziecko stale przebywa do umożliwiania spotkań małoletniego z uprawnionym. O formalnych wymaganiach wniosku o uregulowanie kontaktów piszę w artykule “Wniosek o uregulowanie kontaktów-osoby uprawnione,właściwość sądu”. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o kontakty jest Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w trybie art. 569 § 1 kpc tj. sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania- sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli nie zaistnieje żadna z powyższych możliwości wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.

Informacje o Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Przepisy prawa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ siedem = 13

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>