Co powinien zawierać wniosek o powrót dziecka w trybie Konwencji Haskiej?

Wniosek o powrót dziecka w trybie Konwencji Haskiej należy skierować do organu centralnego państwa, w którym mieszka wnioskodawca (w Polsce organem tym jest Ministerstwo Sprawiedliwości, a konkretnie specjalna komórka w ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości) lub bezpośrednio do właściwego sądu państwa, na którego terytorium dziecko przebywa w wyniku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania (art. 8 i art. 29 Konwencji). To samo tyczy się wniosku o ochronę wykonywania prawa do odwiedzin.

Zgodnie z art. 8 Konwencji wniosek o pomoc w zapewnieniu powrotu dziecka powinien zawierać:

  • informacje dotyczące tożsamości wnioskodawcy, dziecka, oraz osoby, co do której istnieje domniemanie, że uprowadziła lub zatrzymała dziecko;

  • datę urodzenia dziecka, jeśli jest to możliwe do ustalenia;

  • podstawy, na które powołuje się wnioskodawca, żądając powrotu dziecka;

  • wszelkie dostępne informacje dotyczące miejsca przebywania dziecka oraz tożsamości osoby, co do której istnieje domniemanie, że dziecko z nią przebywa.

Do wniosku można dołączyć lub uzupełnić go o:

  • uwierzytelnione odpisy jakiegokolwiek orzeczenia lub ugody, przydatne dla sprawy;

  • zaświadczenie lub poświadczone oświadczenie pochodzące od organu centralnego lub innej właściwej władzy państwa stałego miejsca pobytu dziecka lub osoby kompetentnej, dotyczące przepisów ustawodawstwa tego państwa w tym zakresie;

  • wszelkie inne przydatne dokumenty.

Całość dokumentów, wraz z wnioskiem, sporządza się w języku polskim, a następnie należy przetłumaczyć je na język urzędowy państwa, w którym przebywa dziecko (art. 24 Konwencji).

Wniosek należy złożyć jak najszybciej z uwagi na treść art. 12 Konwencji (od chwili uprowadzenia do chwili wpłynięcia wniosku o jego powrót nie powinien upłynąć okres dłuższy niż 12 miesięcy). Decyzja o wydaniu dziecka powinna zapaść w przeciągu 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

Warto również wskazać, że w momencie, gdy trwa postępowanie o zwrot dziecka na podstawie Konwencji Haskiej sądy miejscowe (tj. te gdzie przebywa uprowadzone dziecko) nie mogą orzekać o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Sprawy o powrót dziecka prowadzone na podstawie przepisów Konwencji nie pociągają za sobą konieczności poniesienia przez wnioskodawców kosztów postępowania sądowego. Wnioskodawcę obciąża jedynie koszt ustanowienia pełnomocnika oraz zlecenia tłumaczenia dokumentów.

Więcej na temat działań związanych z uprowadzeniem dziecka znajdziecie Państwo na blogu https://uprowadzeniedziecka.pl/

apl. adw. Marta Kaczmarek

Zaszufladkowano do kategorii Przepisy prawa | Otagowano , , , , , , , , | 6 komentarzy