Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem

Często zdarza się, iż realizacja kontaktów w formie określonej przez Sąd jest utrudniona lub wręcz niemożliwa ze względu na umyślne działanie rodzica, pod opieką, którego dziecko pozostaje. Takie zachowanie przybierać może różnorodną postać. Może polegać m.in. na opuszczaniu miejsca zamieszkania przez dziecko w czasie, gdy uprawniony ma je odebrać, permanentnym wskazywaniu na zły stan zdrowia dziecka, jako przyczyny niemożności realizacji spotkania z uprawnionym, aż do ostentacyjnego uniemożliwiania spotkań w terminach określonych przez Sąd. Oczywiście katalog zachowań świadczących o celowym utrudnianiu kontaktów jest o wiele szerszy, niemniej  jednak w pracy kuratora rodzinnego najczęściej spotykałem się właśnie z taką formą zachowań osoby zobowiązanej.

Podkreślić należy, że w sytuacji gdy przeważają argumenty na korzyść dobra dziecka kontakty z małoletnim mogą się odbywać w obecności kuratora sądowego w trybie art. 113 2 § 2  pkt. 3 krio. Wówczas obowiązkiem kuratora jest dopilnowanie terminowości wyznaczonego kontaktu i przebywanie podczas jego realizacji. W sytuacji zaistnienia zagrożenia dobra dziecka kurator ma prawo wezwać Policję i przerwać kontynuację kontaktu. Po zakończeniu realizacji kontaktu kurator jest zobowiązany do złożenia we wcześniej ustalonej częstotliwości sprawozdania z ich przebiegu.

Udział kuratora w kontaktach uprawnionego z dzieckiem może być ustanowiony także w sytuacji gdy samodzielna realizacja spotkań z dzieckiem przez uprawnionego może być pewnym zagrożeniem dla dobra małoletniego, choćby wynikająca z braku więzi z dzieckiem, niedostatecznych optymalnych predyspozycji wychowawczych lub niewłaściwych warunków opiekuńczych istniejących po stronie osoby uprawnionej.

Koszt udziału kuratora wynosi około 170 zł i stanowi 10 % kwoty bazowej, i od uznania sądu zależy, kto iw jakiej części będzie je ponosił.

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Przepisy prawa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem

  1. Hnna pisze:

    Zadziwia fakt, że pomoc kuratorska jest tak kosztowna… w momencie kiedy ojciec notorycznie uchyla się od płacenia alimentów, ma destrukcyjny wpływ na dziecko, domaga się kontaktów z dzieckiem, choć te dobru dziecka nie służą, kobieta pozostaje sama z tym problemem, bo jak widać na pomoc kuratorską zwyczajnie nie będzie jej stać, chore to jakieś… Prawo przeciwko dobru dziecka…

    • Marcin Zaborek pisze:

      Ale nie jest powiedziane, że sąd nie obciąży kosztami kuratora ojca, lub koszty weźmie na Skarb Państwa. Zazwyczaj koszty ponosi wnioskujący o to, ale jeżeli przesłanki, dla których ustanawiany jest kurator są po stronie drugiego rodzica to wówczas jest prawdopodobieństwo, ze te koszty poniesie właśnie ten drugi rodzic. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.